สาเหตุของอาการปวดหูเกิดจากอะไร 

สาเหตุของอาการปวดหูเกิดจากอะไร สาเหตุของการปวดหูมีได้ 2 ลักษณะ คือ เป็นโรคของหูเอง และอวัยวะข้างเคียงอื่น ๆทำให้ปวดหูได้ เราจะมาทำความรู้จักโรคของหูที่ทำให้เกิดการปวดหูซึ่งมีสาเหตุดังนี้ 

1.)หูชั้นนอกติดเชื้อ เป็นสาเหตุต้นๆที่ทำให้เกิดอาการปวดหู อาจมีของเหลวหรือน้ำเหลืองไหลออกมาจากช่องหู จะรู้สึกเจ็บและคันบริเวณหู พบได้บ่อยในผู้ที่ว่ายน้ำ น้ำเข้าหูหรือมีการแคะ แกะ ปั่นช่องหู 

2.)หูชั้นกลางอักเสบ มักจะเกิดร่วมกับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน เช่น เวลาเป็นหวัด 

3.)การเปลี่ยนแปลงความดันอากาศ เช่น เวลาขึ้นเครื่องบินหรือเวลาดำน้ำ 

4.)การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ เช่น การใช้ไม้แคะหูลึกเกินไป การอยู่ในสถานที่มีเสียงดังมาก ๆหรือเสียงดังใกล้บริเวณหู อาจทำให้แก้วหูได้รับความเสียหายได้ 

สาเหตุของการปวดหูที่เกิดจากอวัยวะส่วนอื่น มีดังต่อไปนี้ 

1.)การติดเชื้อในลำคอ เนื่องจากหูจะมีความเกี่ยวข้องกับอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อเกิดการติดเชื้อในลำคอ เช่น ต่อมทอนซิลอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส หรือผีหนองบริเวณต่อมทอนซิลจะทำให้รู้สึกเจ็บเมื่อกลืนอาหารหรือน้ำดื่ม และมีอาการปวดหูร่วมด้วย 

2.)ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร อาจเป็นผลมาจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับข้อต่อขากรรไกร เช่น โรคข้ออักเสบ การนอนกัดฟัน 

3.)ฟันเป็นหนอง เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณฟันและเหงือกจนทำให้เกิดหนอง ทำให้ปวดฟันในลักษณะตุบๆ บางครั้งก็อาจทำให้มีอาการปวดหูร่วมด้วย 

4.)เป็นหวัด เมื่อเป็นหวัดจะทำให้ร่างกายผลิตน้ำมูกออกมาในปริมาณมาก ทำให้เกิดการสะสมในท่อที่เชื่อมต่อระหว่างคอกับหูชั้นกลาง และมีแรงดันต่อเยื่อแก้วหู จึงเกิดอาการปวดหูตามมาได้ทางที่ดีแนะนำให้ไปพบแพทย์ด้านหูหากปล่อยไว้นานอาจเป็นอันตรายได้

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เครื่องช่วยฟัง