ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

อาชีพฟุตบอลนั้นเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเพราะเป็นกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก  นักฟุตบอลอาชีพ    ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและมีการแข่งขันที่สนุกสนานอยู่ในทุกฤดูกาลและความคาดหวังในการไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ทำให้นักกีฬาฟุตบอลอาชีพส่วนใหญ่นั้นมักจะพบกับปัญหาทางด้านสุขภาพต่างๆมากมาย

ซึ่งปัญหาทางด้านสุขภาพเหล่านี้นั่นเองเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน เพราะมีการเจ็บป่วยทั้งจากภายในและภายนอก ทำให้นักกีฬาจึงต้องมีการปรึกษาจิตแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่อาจเกิดปัญหาได้อยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเอง ซึ่งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการเป็นนักฟุตบอลในระดับสมัครเล่นและระอาชีพได้นั้นก็คือ

การบาดเจ็บ การบาดเจ็บในส่วนต่างๆของร่างกาย ซึ่งในร่างกายของเรานั้นมีหลายส่วนอย่างมากที่จะสามารถเกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นกระดูก เอ็น ข้อ เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งที่นักกีฬาฟุตบอลนั้นจะต้องเผชิญแต่ก็อยู่ที่ว่าจะได้รับความรุนแรงในระดับไหนนั่นเอง

บางคนก็เป็นในรับที่ไม่สามารถกลับไปเบ่นกีฬาฟุตบอลได้อีกเลยก็มี ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพนั้นจะต้องระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีการใช้ร่างกายในทุกส่วนและมีการใช้ร่างกายในปรืมาณที่คอ่นข้างหนักทั้งการฝึกซ้อมและการแข่งขัน

ปัญหาสุขภาพ รวมถึงการบาดเจ็บด้วย แต่ก็จะพูดในเชิงขิงสุขภาพกายและจิตใจ สุขภาพกายนั้นอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นอาจจะเกิดการบาดเจ็บในส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองและในส่วนของสภาพจิตใจนั้น เป็นสิ่งที่บอบบางมากในนักกีฬาในอาชีพนี้เพราะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างกดดัน

เพราะในการแข่งขันนั้นไม่ได้มีผู้เล่นเพียงหนึ่งเท่านั้นแต่ยังมีผู้เล่นคนอื่นๆ  ชุดตรวจ hiv   ทำให้ในบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ่นคือความกดดันและเมื่อเกิดความกดดันขึ้น นักกีฬาโดยส่วนใหญ่นั้นจะไม่สามารถเล่นหรือฝึกซ้อมได้อย่างมีสมาธิ ดังนั้นแล้วปํยหาสุขภาพเหล่านี้จึงส่งผลสิ่นอื่นๆตามมาด้วยก็คือ การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ

เพราะรู้สึกมีความกังวลในการฝึกซ้อมและการแข่งขันรวมถึงปัจจัยอื่นๆรอบข้างด้วย ทั้งแฟนบอล เพื่อนร่วมทีม ผู้จัดการทีม โค้ช เป็นต้น ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ให้นักกีฬานั้นเกิดการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและอาจจะรุนแรงไปสู่การเกิด ความเครียด เหตุข้างต้นนั้นก็เกิดจากการกดดัน ทั้งสิ่งรอบตัวและความกดดันที่เกิดจากตัวเองนั่นเอง ดังนั้นแล้วถ้าหากเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น ทำให้นักกีฬาไม่สามารถแสดงศักยภาพที่ดีและเพียงพอต่อการเล่นส์ ฝึกซ้อมและแข่งขันได้ ซึ่งก็เป็นความเสี่ยงอย่างมากในทางสุขภาพในอาชีพและวงการนี้

จนในบางครั้งเกิดการนำไปสู่การใช้สารกระตุ้น เพื่อทำให้ร่างกายสามารถตอบสนองสื่งต่างๆ ลดความเครียดได้ ซึ่งก็อาจจะเป็นผลดีในระยะเวลาสั้นๆ แต่ถ้าหากมีการใช้สารกระตุ้นในระยะยาวก็อาจจะทำให้ตัวนักกีฬาเองนั้นเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอีกมากมาย